Online marketing ‘s-Hertogenbosch

Actieve, online aanwezigheid is een voorwaarde geworden

U wilt uw bedrijf, product of dienst uiteraard onder de aandacht van uw doelgroep blijven brengen. De middelen en methodes waarmee dat gebeurt zijn in de afgelopen decennia echter drastisch veranderd. U hoort aanwezig te zijn waar de doelgroep is, en dat is tegenwoordig toch vooral op internet. Daarnaast verwacht die doelgroep ook dat u hen actief opzoekt. Passief afwachten tot de doelgroep op uw digitale deur klopt is er niet meer bij. Dat vraagt om en andere manier van denken en een andere manier van werken (en misschien zelfs om een ander bureau dat meer heeft met online marketing).

Hoe kunt u daar als bedrijf mee omgaan? Wat zijn de mogelijkheden in online marketing? Welke rol hebben de sociale media hierbinnen? En nog belangrijker nog: welke online middelen en methodes zijn effectief?

Afspraak maken?

 Ik wil graag de nieuwsbrief van Capital Advertising ontvangen.