Privacy Statement

Capital Advertising, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, besteedt de uiterste zorg aan deze website en de betrouwbaarheid en actualiteit van de daarin opgenomen gegevens. Ook bij alle zorgvuldigheid kunnen onjuistheden en onvolledigheden echter niet worden voorkomen. Capital Advertising is niet aansprakelijk voor eventuele fouten en/of onjuistheden. Capital Advertising en Team LottoNL-Jumbo zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Via de website https://www.capitaladvertising.nl/apps/fotofinish/ (hierna: de “Website”) verzamelen Capital Advertising en TeamLottoNL-Jumbo (hierna “Organisatoren”) persoonsgegevens over jou (hierna: “Informatie”). In dit Privacy Statement wordt beschreven welke Informatie Organisatoren over de bezoekers van de Website verzamelen en voor welke doelen deze Informatie wordt gebruikt.

Organisatoren zijn gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijke voor wat betreft de verwerking van Informatie in het kader van de deelname aan de Foto Finish actie (hierna “Actie”). Indien je als deelnemer aan de Actie aan één of meer van de Organisatoren specifiek toestemming geeft om je te benaderen per e-mail, is de betreffende partij voor wat betreft dat gebruik als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken als bedoeld in artikel 4 onder 7 AVG.

De organisatoren:

Copyright
Alle rechten worden voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Capital Advertising.

Veranderingen
Capital Advertising behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op ons aanbod van producten.

Cookies
Op de website van Capital Advertising wordt gebruik gemaakt van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden gebruikt om een volgend bezoek aan onze website te vereenvoudigen. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Capital Advertising maakt gebruik van tracking cookies voor: Blueconic, Google Analytics, Twitter, Facebook en Snoobi.

Persoonsgegevens
Capital Advertising verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens die u actief telefonisch of via onze website verstrekt

Capital advertising verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Ook heeft onze website niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Bewaren persoonsgegevens
Capital Advertising bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Capital Advertising hanteert bewaartermijn van 36 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Capital Advertising verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verwerking persoonsgegevens
Capital Advertising verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • Capital Advertising analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Capital Advertising en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

info@capitaladvertising.nl
Rijnstraat 495a
5215 EJ ’s-Hertogenbosch
073 613 30 30

 


Den Bosch

‘s-Hertogenbosch
Rijnstraat 495a
5215 EJ ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 613 30 30

Amsterdam

Amsterdam
Barbara Strozzilaan 201
1083 HN Amsterdam
Telefoon: 020 760 48 10